• info@5wasara.com

'මගේ ශිෂ්‍යත්ව තොරතුරු පාසල'

ගණිතය

ගුණිත වගුව,වර්ගථලය, පරිමිතිය
පරිවර්ථක,ප්‍රශ්න පත්‍ර


සිංහල

විෂය දැනුම, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර


පරිසරය

පරිසර දැනුම, ප්‍රශ්න පත්‍ර